Uw technisch adviseur

2009 – Renovatie van een ketelhuis

De ketels van het complex aan de Parkweg in Vlaardingen waren, na ruim 29 jaar trouwe dienst, medio 2008 aan vervanging toe. Statistisch gezien werd de kans op een storing steeds groter, daarom adviseerde PIT Beheer de VvE om voor de winter over te gaan tot vernieuwing van de verwarmingsinstallatie.

Dankzij goed uitgevoerd periodiek onderhoud zijn de bewoners niet vaak door storingen geplaagd, maar in deze tijd van bewust energieverbruik was het gasverbruik van de ketels te hoog terwijl het rendement vrij laag was. Ongeveer een derde van de opgewekte warmte ging met de oude ketels verloren via het schoorsteenkanaal.
De woningcorporatie Waterweg Wonen uit Vlaardingen is ook nauw betrokken geweest bij dit project. Zij heeft in deze VvE nog een groot aantal woningen in het bezit. Ook in andere VvE’s waar
PIT Beheer het technisch beheer uitvoert, is Waterweg Wonen nog groot eigenaar.

De nieuwe ketels
Gezien de gunstige ervaringen met de betrouwbaarheid van de oude ketels, was de keuze voor Remeha als leverancier voor de nieuwe ketels geen verrassing. De toegepaste Remeha Gas 310 Eco ketels zijn hoogrendementsketels die door de modulaire opbouw van het aantal leden vrij gemakkelijk gedimensioneerd kunnen worden voor de benodigde capaciteit. De vlamsterkte van de branders wordt automatisch en traploos afgestemd op de warmtevraag waardoor een maximaal comfort aangeboden wordt tegen een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering van de ketels.
De ketels voldoen ruimschoots aan Gaskeur HR 107 en Gaskeur SV, dus het hoogste rendement tegen een minimale emissie van milieuschadelijke stoffen. Door de geringe afmetingen en een
relatief laag gewicht zijn deze ketels ook in moeilijk toegankelijke ketelhuizen eenvoudig te plaatsen.

Uitvoering
De ketels zijn in cascade opstelling aangesloten op een open verdeler die de twee afzonderlijke circulatielussen bij de voor- en achtergevels bedient. Tegelijk met de ketels zijn ook één van de
circulatiepompen en de expansievaten vervangen. De oude analoge besturing heeft plaats moeten maken voor een volledig programmeerbaar exemplaar. De nog goede delen van de installatie zijn uiteraard gehandhaafd gebleven en waar nodig voorzien van nieuwe meetapparatuur en sensoren. De installateur heeft in opdracht van de VvE Parkweg te Vlaardingen de renovatie van het ketelhuis heel professioneel binnen het beschikbare budget en volgens planning uitgevoerd.

Het eindresultaat
Dit project is in korte tijd en naar ieders tevredenheid uitgevoerd.
In de koude winter van 2009 hebben de bewoners van het complex aan de Parkweg comfortabel en dubbel genoten van hun nieuwe ketels. Naast een direct merkbare besparing in de gasrekening
hadden zij met hun milieubewuste keuze ook een positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van emissie van gassen die verantwoordelijk zijn voor de snelle opwarming van de aarde.

De originele advertorial kunt u hier downloaden.

bestaand (2)
Nieuwe afbeelding (1)
Nieuwe afbeelding (2)
Nieuwe afbeelding (3)
Nieuwe afbeelding (4)
 
Advertorials Appartement & Eigenaar
 
2011 – Programma Van Eisen MJOP
2015 – Gevingerlast vurenhout
2015 – De VvE en het schilderwerk