Uw technisch adviseur

2013 – LED verlichting

Aanbrengen ledverlichtingsarmaturen met noodaccu’s

PIT Beheer biedt VvE de Vrijheidslaan nieuwe mogelijkheden.

Bij VvE de Vrijheidslaan te Leiden moeten begin 2013 de noodverlichtingsaccu’s vervangen worden. Het is gebruikelijk deze accu’s om de vijf jaar te vervangen. Dergelijke accu’s zijn erg kostbaar en hierdoor zal de VvE met 132 van deze accu’s een groot bedrag kwijt zijn voor het gehele project. Ook zal deze VvE de bestaande tl-verlichtingsarmaturen van inmiddels 13 jaar oud behouden, met een relatief hoog energieverbruik tot gevolg.

Om deze redenen doen wij bij PIT Beheer vóór de uitvoering eerst onderzoek naar een duurzamer en eventueel goedkoper alternatief. Dit alternatief wordt gezocht in ledverlichting: dit is tegenwoordig steeds populairder en financieel interessanter.
In overleg met een leverancier van ledverlichting bezoeken we de VvE en bepalen we welk ledverlichtingsarmatuur de traditionele tlverlichtingsarmatuur kan vervangen. Hierbij nemen we de volgende wensen van de VvE als uitgangspunten:
1- De hoge kosten voor vervanging van de accu’s moet worden voorkomen.
2- Het energieverbruik van de algemene (nood-)verlichting moet worden gereduceerd.
3- Eventuele nieuwe verlichtingsarmaturen moeten lage onderhoudskosten hebben.
4- Herziening van de situatie moet voldoen aan de bestaande regelgeving en aan de bestaande hoeveelheid lichtopbrengst.

Nieuw ledverlichtingsarmatuur
Na onderzoek van deze uitgangspunten komen we tot de conclusie dat het ledverlichtingsarmatuur Bulkhead, inclusief accupack, geleverd door Carnisse Electra, voldoet aan de uitgangspunten. We kunnen dat als volgt toelichten:
1. Geen hoge kosten voor vervanging van accu’s 
De kosten van het vervangen van de accu’s van de bestaande noodverlichtingsarmaturen komen te vervallen. In plaats daarvan koopt de VvE een compleet nieuw ledverlichtingsarmatuur, waarin een noodaccu verwerkt zit.
2. Reductie van het energieverbruik
De nieuwe ledverlichting verbruikt aanzienlijk minder stroom, namelijk gemiddeld 8 Watt ten opzichte van de bestaande
tl-verlichting van 15 Watt (lamp, voorschakelapparaat en accupack). Omdat we hier te maken hebben met 132 noodverlichtingsarmaturen loopt deze besparing al snel op. Hiervoor hebben we, in samenwerking met Carnisse Electra, een energieterugverdienmodel gemaakt. Alleen op basis van de besparing op de accuvervanging en het terugverdienmodel energiebesparing kan de VvE tussen de drie en vijf jaar de complete investering terugverdienen. Tevens zal het een jaarlijkse besparing van de energiekosten opleveren.
3. Lage onderhoudskosten aan armaturen
Het nieuwe noodverlichtingsarmatuur heeft een garantie van drie jaar en heeft ook nog eens een levensduur van 50.000 branduren. Vervangingskosten voor de bestaande tl-buisjes is er niet meer, aangezien er nu gewerkt wordt met een ledpaneel met kleine ledlampjes.
4. Voldoen aan huidige normen en regelgeving
Het nieuwe ledarmatuur voldoet aan de bestaande regelgeving omtrent bruikbaarheid en veiligheid. Ook is het aantal branduren van de noodaccu twee uur; wat voldoet aan de norm. Ook de lichtsterkte van het armatuur voldoet: deze is hoger dan in de bestaande situatie het geval is.

Voorstel en uitvoering
Na het voorleggen en bespreken van deze resultaten met het bestuur van de VvE presenteren we dit voorstel in de Algemene
Ledenvergadering. Daar is de reactie zeer positief en zodoende kunnen we namens de VvE de opdracht verstrekken aan Carnisse Electra om de Bulkhead ledarmaturen met noodaccu te plaatsen. Op 4 november 2013 beginnen we met de werkzaamheden en binnen één week is VvE de Vrijheidslaan in Leiden voorzien van nieuwe ledarmaturen met noodaccu’s.

Nieuwe ontwikkelingen
Bij dit soort projecten is het van belang dat u in het voortraject open staat voor nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen die de markt biedt. Er zijn voldoende nieuwe en duurzame oplossingen. Zo zijn wij bij PIT Beheer ook bezig met onafhankelijke haalbaarheidsonderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen op de platte daken van VvE’s. Ook daar zien we verrassende resultaten waarbij een VvE zijn gemeenschappelijke stroomverbruik sterk kan reduceren.

Meer informatie: www.pitbeheer.nl

De originele advertorial kunt u hier downloaden.

Advertorial - LED verlichting-2
Advertorial - LED verlichting-1
Advertorial - LED verlichting-3
Advertorial - LED verlichting-4
Advertorial - LED verlichting-5
 
Advertorials Appartement & Eigenaar
 
2010 – Trap Ypenhof
2014 – Technisch beheer VvE
2010 – Radiatoren vervangen