Uw technisch adviseur

2010 – VVE-010 helpt kleine VvE’s

De Gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonstad, Com·wonen en Woonbron zien de kwaliteit van wonen en leven in de wijken van de stad afnemen. Eén van de oorzaken is de slechte staat van onderhoud van sommige appartementencomplexen. Met name in de oude stadswijken van Rotterdam.

Om achterstallig onderhoud aan te pakken richtten gemeente en woningcorporaties in 2009 VVE-010 op: dé serviceorganisatie
voor de kleine Verenigingen van Eigenaren in Rotterdam. Met een geheel nieuwe aanpak richt VVE-010 zich niet alleen op het
wegwerken van onderhoudsachterstanden, maar vooral ook op het veilig stellen van het gemeenschappelijk onderhoud van
appartementen voor nu en in de toekomst.
Kortom, VVE-010 wil samen met eigenaren werken aan structureel onderhoud. En doet dit met drie hoofdactiviteiten:
voorlichting, projectmatige aanpak in de Rotterdamse aandachtswijken en met VvE-beheer.

Eigenaren beter informeren
Veel eigenaren van appartementen weten niet dat zij automatisch en verplicht lid zijn van een VvE (Vereniging van Eigenaren).
Kennis over de rechten, plichten en mogelijkheden ontbreekt. VVE-010 wil hier verandering in brengen met een informatiebalie aan de Pleinweg in Rotterdam en de website: www.vve010.nl. Daar kunnen eigenaren ondermeer de vve-oké-test doen. Deze test brengt het functioneren van een VvE in kaart. Na het invullen weten appartementseigenaren precies waar hun VvE goed op scoort en waar er ruimte voor verbetering is.

Projectmatige aanpak in de oude stadswijken
In de oude Rotterdamse stadswijken zijn veel kleine VvE’s die slecht of niet functioneren. Het onderhoud is niet goed geregeld
met verval als gevolg. In het project ‘Samen werken aan actieve Verenigingen van Eigenaren’ gaat VVE-010 de komende jaren
enkele honderden van deze kleine VvE’s gericht benaderen. Het gaat om aanschrijfwaardige VvE’s in een aantal aandachtswijken die door de gemeente en de woningcorporaties zijn geselecteerd. Om aanschrijving door de gemeente te voorkomen biedt VVE-010 hulp. Er wordt een totaalpakket geboden dat bestaat uit het activeren van de VvE, het uitwerken van een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP), het op orde brengen van de financiën en het maken van afspraken over gemeenschappelijk onderhoud nu én in de toekomst. Daarnaast kunnen de eigenaren in aanmerking komen voor een gunstige financiële regeling van de gemeente, om achterstallig onderhoud weg te werken.

De nieuwe VvE-beheerder in Rotterdam
Sinds kort is VVE-010 ook actief als VvE-beheerder, speciaal gericht op de kleine VvE’s in heel Rotterdam. Want die kleine
VvE’s zijn niet allemaal even actief, waardoor het vaak ontbreekt aan financiële reserves voor reparaties en onderhoud. Het
appartementencomplex van zo’n VvE staat er vervolgens steeds slechter bij en het straatbeeld verloedert. VVE-010 wil dit
samen met de eigenaren aanpakken en écht werk maken van actieve VvE’s in Rotterdam.

Hoge kwaliteit, zonder winstoogmerk
Met onderhoud bedoelt VVE-010 structureel onderhoud. Een goed onderhouden gebouw heeft een positief effect op de eigenaren, de straat en de wijk. En goed onderhouden appartementen behouden hun waarde en leveren bij verkoop dus meer geld op.
VVE-010 heeft speciaal voor de kleinere VvE’s een totaalpakket ontwikkeld waarbij kleine VvE’s profiteren van hoge kwaliteit en expertise tegen nette prijzen. Want VVE-010 werkt samen met ervaren en betrouwbare partners en heeft, als stichting, geen
winstoogmerk. Bijkomend voordeel van samenwerken met VVE-010 is dat VvE’s dan ook meteen voldoen aan de onderhoudseisen van de gemeente.

Beheerpakket
Als VvE’s kiezen voor VVE-010, kiezen ze in feite voor een nieuwe start van hun VvE. Samen wordt er gewerkt aan een actieve VvE. Nu maar ook in de toekomst. Hiervoor heeft VVE-010 een beheerpakket ontwikkeld, dat bestaat uit administratief
en bestuurlijk beheer, financieel beheer, technisch beheer en het actief maken van slapende VvE’s. Er wordt samengewerkt
met verschillende partners: GGN (incasso), Meeùs (verzekeringen), Twinq (administratie software) en PIT Beheer. PIT Beheer levert de technische beheerdiensten die nodig zijn om een VvE structureel te onderhouden. Denk aan het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP), het opstellen van werkomschrijvingen, opvragen van offertes bij aannemers en toezicht op de uitvoering van het onderhoud. Daarnaast levert PIT beheer 24 uur per dag een telefoonservice voor het melden van reparatieverzoeken. En dit alles op het niveau van het SKW-certificaat voor VvE-beheerders.

SKW-certificaat
VVE-010 kiest voor kwaliteit en heeft dan ook de ambitie om zelf ook SKW-gecertificeerd te zijn. SKW staat voor Samen Kwaliteit Waarborgen. Dat betekent, kort gezegd, dat je klanten goed informeert en zaken zorgvuldig afhandelt. Díe kwaliteit borgt het SKW certificaat. Juist daarom kan VVE-010 het certificaat pas behalen nadat ze zich een jaar lang hebben bewezen. Meer informatie over het SKW-certificaat is te vinden op www.skw-certificatie.nl.

De originele advertorial kunt u hier downloaden.

Advertorial - VvE 010-1
Advertorial - VvE 010-2
 
Advertorials Appartement & Eigenaar
 
2011 – Programma Van Eisen MJOP
2010 – Brandveiligheidsmiddelen
2015 – Gevingerlast vurenhout