Uw technisch adviseur

Brand preventie / blusmiddelen keuren

drager_logoOm een optimale werking te bewerkstelligen van producten is het van belang periodieke controles uit te voeren met hierbij het noodzakelijk onderhoud.
De interval hiervan kan worden voorgeschreven door fabrikanten, overheid en/of gemeente instellingen, verzekeringsmaatschappijen of certificeringsinstanties.
Voor het keuren van diversen blusmiddelen heeft PIT Beheer zeer scherpe marktprijzen afgesproken namelijk:

– droge blusleidingen 5 jaarlijks beproeven volgens NEN 1594
– brandkranen jaarlijkse controle
– brandblusapparaten
– brandslanghaspels
– voedingspunt
– brandkraanaansluitpunten
– noodverlichting