Uw technisch adviseur

Module C – aanbestedingen / project toezicht

1- Het opstellen en verzenden van offerte aanvragen op basis van een degelijke werkomschrijving.
a- het betreft een eenduidige en complete aanvraag zonder dat u onvoorziene werkzaamheden tegen komt
b- wij gebruiken leveranciers / aannemers die zich reeds bewezen hebben, financieel draagkrachtig zijn en zich conformeren aan onze algemene voorwaarden leveranciers
c- wij hanteren een strikt aanbestedingsbeleid waarbij de inschrijvingen centraal worden behandeld
d- wij verzorgen de beste garantie voorwaarden
e- u ontvangt de beste prijs / kwaliteit verhouding voor de uit te voeren werkzaamheden

2- Het beoordelen en vergelijken van deze offertes en het bespreken van de offertes met afgevaardigden van de VvE.
a- wij vergelijken de offertes en brengen een advies uit waarbij `appels met appels` worden vergeleken
b- wij verzorgen hierbij open begrotingen en brengen onderlinge verschillen in beeld

3- Het voorbereiden en in opdracht geven op basis van een vergaderbesluit opdragen van de werkzaamheden.
a- wij stellen een uitvoeringsplanning op met harde deadlines
b- wij geven conform de algemene voorwaarden leveranciers opdracht waarbij betalingen na (deel) levering worden voldaan.
c- wij informeren alle eigenaren over de start van de werkzaamheden

4- Het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden.
a- wij houden een opstart meeting waarbij het uit te voeren werk en de veiligheid op gebied van ARBO worden besproken.
b- wij rapporteren de voortgang en houden financiële overzichten bij
c- onze project toezichthouder controleert de projecten op kwaliteit en planning
d- wij sturen leveranciers bij daar waar nodig
e- wij zijn het centrale meldpunt voor vragen / opmerkingen van de eigenaren

5- Het met de leverancier(s) opleveren van het werk.
a- wij maken een proces verbaal op van de oplevering
b- wij zorgen dat de opleverpunten binnen de afgesproken termijn worden verholpen
c- wij geven aan wanneer de financiële afwikkeling kan plaatsvinden
d- wij verzorgen de garantie certificaten