Uw technisch adviseur

Module B – Meerjaren onderhoudsplan / CM NEN 2767 / Duurzaamheid MJOP

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom een VvE (Vereniging van Eigenaren) een MJP (Meerjaren onderhoudsplan) laat opstellen. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt.
De MJP wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kan de VvE het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen.
De MJP voor de korte en langere termijn is daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan de VvE hiervoor vroegtijdig een budget voor vrijmaken of reserveren, of zij kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan er een gespreid onderhoudsbeleid gevoerd worden waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Module B: Meerjaren onderhoudsplan opstellen / CM (conditiemeting) conform NEN 2767 / Duurzaamheid meerjaren onderhoudsplan (DMJOP)

Wij doen: exacte conditie bepalen conform NEN 2767 voor zowel het bouwkundige deel als de installaties. Dit wordt standaard niet voorgeschreven in het SKW / AWK waar de installaties niet worden meegenomen in het plan. Echter wordt gemiddeld zo`n 25 % van de onderhoudskosten uitgegeven aan installaties.
Ons advies is dan ook om bij aanwezigheid lift of ketelhuis door enn lift / installatie deskundige een conditie meting uit te laten voeren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een bouwkundige met behulp van het verwerkingsprogramma O-Prognose van Plandatis.
De MJP’s uit O-Prognose zijn ook te importeren in het beheerpakket van Twinq.
Wilt u meer informatie over de NEN 2767 download dan hier de toelichting conditie meting of een voorbeeld van de MJP.