Uw technisch adviseur

Module A – Klachten onderhoud

Bij technisch onderhoud maken we onderscheid in dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud (module C). Bij dagelijks onderhoud gaat het om werkzaamheden die de kwaliteitsvermindering van bouw – en installatiedelen vertragen.

Deze zijn onderveelt in 2 groepen namelijk:
1- het klein (incidenteel) dagelijks onderhoud ofwel opheffen van storingen en verhelpen van klachten en onvoorziene omstandigheden van technische aard.
2- periodieke preventieve werkzaamheden in de vorm van onderhoudscontracten die jaarlijks terugkerend zijn.

Aanpak klein (incidenteel) dagelijks onderhoud
Wanneer we als technisch beheerder worden aangewezen gaan we in gesprek met het bestuur.
Wij introduceren, uit ons ruime netwerk, de aannemers / elektriciens die wij voorstellen aan het bestuur.
Met deze partijen zijn afspraken gemaakt omtrent het uitvoeren van werkzaamheden voor de VvE en de daarvoor in rekening te brengen uurtarief veelal zonder voorrijkosten. De VvE kan zelf zijn voorkeur uitspreken omtrent een `huisaannemer` en anders adviseren wij een partij. Overigens hebben alle aannemers onze algemene voorwaarden onderhoud getekend waarin o.a. de urgentie schema`s m.b.t. reactietermijn aannemer in opgenomen zijn.

Wij beschikken over een 24 – uurs storingsdienst, dit is te realiseren doordat we een online systeem hebben ontwikkeld waarin we alle afspraken hebben opgenomen per VvE.
Vanuit iedere locatie kan een melding van een reparatie verzoek plaatsvinden naar de betreffende partij.
U krijgt ook altijd direct een medewerker aan de telefoon i.p.v. een voicemail te moeten inspreken of een willekeurige call – center medewerker het probleem moet uitleggen.

Wekelijks geven de aannemers terugkoppeling omtrent de uitgevoerde reparaties en de status van de overige reparatie verzoeken. Op deze wijze houden we de controle.

Na uitvoering controleren wij steekproefsgewijs ter plaatse de geleverde diensten van de aannemer, dit is noodzakelijk om in later stadium de factuur van de aannemer goed te keuren.

U ziet aan bovenstaande handelingen dat dit ten gunste van de kwaliteit komt.
Door scherpe inkoopprijzen die direct ten gunste komen van de VvE bent u goedkoper uit.
Ook is uw technisch adviseur op de hoogte van de aantallen storingen / kwaliteitsverminderingen en kan hij dit doorvertalen in het meerjaren onderhoudsplan (module B). De kracht van onze dienstverlening is het feit dat wij deze dienst niet uitbesteden.

 

Indien u een melding wilt doen inzake dagelijks onderhoud, kunt u deze hieronder melden. Bij spoedeisende klachten willen wij u verzoeken deze telefonisch door te geven op 088 – 355 88 00.

Klachtenformulier dagelijks onderhoud

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw adres (verplicht)

    Uw bericht